ตราโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ตัวอย่างผลงานนักเรียน
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

AmazingCounters.comติดต่อเราทางคิวอาร์โค้ด


นายบุญลือ โกมลศรี
ผู้อำนวยการ


นายพงษ์ธวัช โหมดม่วง
รองผู้อำนวยการ


ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางเกษร กัญญวิมล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


นายอมต รบกล้า
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป


นายศรีศักดิ์ สมบูรณ์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

ตัวอย่างงานนักเรียน
ข้าว
ผลไม้ต้านมะเร็ง
ขนมไทย
ดาวเคราะห์
สายพันธ์กล้วยไม้ไทย

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************************************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

=====================================================================
 
ดร.บุญลือ  โกมลศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เป็นประธานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
(ภาพประกอบ)
=====================================================================
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดกิจกรรมรับปกประกาศนียบัตรนักเรียน
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
(ภาพประกอบ)
=====================================================================
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดกิจกรรมรับปกประกาศนียบัตรนักเรียน
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ภาพประกอบ)
=====================================================================
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดกิจกรรมรับปกประกาศนียบัตรนักเรียน
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ภาพประกอบ)
=====================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา
(คลิกดูรายละเอียด)
=====================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(คลิกดูรายละเอียด)
=====================================================================
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
====================================================================
=====================================================================
=====================================================================
   
 
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม
ที่อยู่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 6 บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ kroobee@hotmail.com