ตราโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนจาก
งานทะเบียนนักเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
AmazingCounters.comติดต่อเราทางคิวอาร์โค้ด


นายอชิระ วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการ


นายพิมล ธรรมราช
รองผู้อำนวยการนายปัตตา เพ็ญจันทร์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางเกษร กัญญวิมล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

ตัวอย่างงานนักเรียน
ข้าว
ผลไม้ต้านมะเร็ง
ขนมไทย
ดาวเคราะห์
สายพันธ์กล้วยไม้ไทย

 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

==========================================================================
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๘ เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดงานบายศรีสู่ขวัญให้กับนายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมและครูปริยานุช ใต้โพธิ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนนารีนุกูล ครูไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง ที่ย้ายไปโรงเรียนอำนาจเจริญ (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก นายจำรัส โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด
==========================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙ สนุก สุขยิ่ม อิ่มธรรม สำนึกดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวรสถามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติ
ของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป
(คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
รด.จิตอาสาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน ๓๖ นาย ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้วยกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง(คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาร์อาจารย์
(คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจ
วิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================

ข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม
ที่อยู่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 6 บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ kroobee@hotmail.com