ตราโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนจาก
งานทะเบียนนักเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
AmazingCounters.comติดต่อเราทางคิวอาร์โค้ดนายอชิระ วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการ

นายพิมล ธรรมราช
รองผู้อำนวยการ


นายปัตตา เพ็ญจันทร์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางเกษร กัญญวิมล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

ตัวอย่างงานนักเรียน
ข้าว
ผลไม้ต้านมะเร็ง
ขนมไทย
ดาวเคราะห์
สายพันธ์กล้วยไม้ไทย

==========================================================================
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างความตะหนักถึง
การมีจิตอาสาของนักเรียนต่อไป (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรัก
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ที่ท่านได้อบรมบ่มนิสัยและ
ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ตลอดมา (คลิกดูรายละเอียด)
==========================================================================
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
==========================================================================
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 3 มิ.ย. 2562
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด
==========================================================================

นายเรืองฤทธิ์ วรจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เป็นประธานจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ลอว.
ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อหารายได้สมทบทุนการสร้างอาคาร
จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน (คลิกดูรายละเอียด)

==========================================================================
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการเรียนลืออำนาจวิทยาคม
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๘
เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป (คลิกดูรายละเอียด)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม
ที่อยู่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 6 บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ kroobee@hotmail.com